21419
சீனாவின் ஷாங்காய் நகரில், கொரோனா வைரஸை செயலிழக்கச் செய்யும் தடுப்பூசியின் முதல் கட்டப் பரிசோதனை  மனித உடலில் மேற்கொள்ளப்பட்டது. கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல், பல மருத்துவ குழுக்களால் மேற்கொள்ளப்பட...