19020
சீனாவின் மங்கோலியா கோவ்ட் தன்னாட்சிப் பிரதேசத்தில் உள்ள பேயன்னூர் (Bayannur) நகரில் எலிகள் மூலம் பரவும் பூபானிக் பிளேக் நோய் (bubonic plague) இரண்டு பேருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதாக அரசு செய்தி நிறுவனம் தெர...

18579
சீன மருத்துவமனை ஒன்றில் இருந்து புபோனிக் பிளேக் நோய்ப் பரவல் குறித்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மங்கோலிய சுயாட்சி பகுதியில் உள்ள பயனூர் மருத்துவமனையில் மூன்றாம் நிலை தொற்றுப் பரவல் குறித்த எச...