2447
சென்னை மாநகராட்சியின் மாதாந்திர கூட்டத்தில், காற்றின் தரத்தை கண்காணிக்கும் நிலையத்தை 5 இடங்களில் நிர்மானிப்பது உள்ளிட்ட தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. ரிப்பன் மாளிகையில் மேயர் பிரியா தலைமையில் நடை...BIG STORY