13521
ஊத்துக்கோட்டையில் தலைக்கவசம் அணியாமல் சென்ற நீதிமன்ற ஊழியருக்கு அபராதம் விதித்ததற்காக நீதிபதி ,தன்னை பழிவாங்கும் நோக்கத்துடன் நீதிமன்றத்திற்கு வரவழைத்து மணிகணக்கில் காத்திருக்க வைப்பதாக காவல் ஆய்வா...BIG STORY