1839
மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோயில் சித்திரை திருவிழாவின் 10-ஆம் நாள் நிகழ்ச்சியாக தங்க அம்பாரியுடன் கூடிய யானை வாகனத்தில் சுந்தரேஸ்வரர் சுவாமியும், மீனாட்சி அம்மனும் எழுந்தருளி பூப்பல்லக்கில் வீதி உலா வந்...