3177
கோவில் திருவிழாக்களில் ஆடல், பாடல் நிகழ்ச்சிகளை நடத்த மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளை பல்வேறு நிபந்தனைகளை விதித்துள்ளது. ஆடல் பாடல் கலை நிகழ்ச்சிக்கு அனுமதிக்க கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட  மனுக்களை இன்ற...