2975
தென் கிழக்கு மத்திய ரெயில்வே தனது மிக நீளமான சரக்கு ரெயிலான சூப்பர் வாசுகி ரெயிலை சோதித்து பார்த்தது. ஐந்து சரக்கு ரெயில்களின் பெட்டிகளை ஒன்றிணைத்து 295 பெட்டிகளுடன் ஒரே ரயிலாக நேற்று சூப்பர் வாசு...BIG STORY