1079
நியூயார்க்கில் ராக்வே கடற்கரையில், 32 அடி நீளமுள்ள ஸ்பெர்ம் திமிங்கலம் கரை ஒதுங்கியது. கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை, 3 முதல் 4 வயதுடைய பெண் திமிங்கலம் ஒன்று, கடல் அலையில் அடித்து வரப்பட்டதை அங்கிருந்த அ...

1330
இங்கிலாந்தில் ஒரே பகுதியில் 10க்கும் மேற்பட்ட திமிங்கலங்கள் இறந்து கிடந்தன. ஈஸ்ட் யார்க்சையர் பகுதியில் உள்ள கடல் பகுதியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் சென்றபோது அங்கு ஸ்பெர்ம் வகை திமிங்கலங்கள் கரையில் ஒ...BIG STORY