2663
சீன விண்வெளி வீரர்களின் அன்றாட செயல்பாடுகளின் காணொலியாகத் தொகுத்து அந்நாட்டு விண்வெளி மையம் வெளியிட்டுள்ளது. இந்தாண்டு இறுதிக்குள் டியாங்காங் விண்வெளி நிலையம் அமைக்கும் பணிகளை நிறைவு செய்யும் முனைப...

1455
விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான ஸ்பேஸ் எக்ஸ், ஸ்டார் லிங்க் வரிசையின் 60 செயற்கைக் கோள்களை கொண்ட முதல் தொகுப்பை விண்ணுக்கு அனுப்பி வெற்றிகரமாக புவி வட்டப் பாதையில் நிலை நிறுத்தியுள்ளது. புளோரிடா மாகாணத்த...BIG STORY