3674
டைட்டானிக் கப்பலை பார்வையிட சென்ற "ஓஷன்கேட்" நிறுவனத்தின் நீர்மூழ்கி கடலுக்கடியில் வெடித்து அதில் பயணித்த 5 கோடீஸ்வரர்களும் உயிரிழந்து 2 வாரங்கள் கூட ஆகாத நிலையில் மீண்டும் டைட்டானிக் கப்பலுக்கு சு...BIG STORY