3154
இந்தாண்டின் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு 2 பத்திரிகையாளர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிலிப்பைன்சை சேர்ந்த மரியா ரெசா  மற்றும் ரஷ்யாவை சேர்ந்த டிமிட்ரி முரடோவ் ஆகியோர் நோபல் பரிசுக்கு தேர்வானதாக ...BIG STORY