1012
தமிழகத்தில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் புதுச்சேரியில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதால் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கான முன்னேற்பாடு பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.  புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்க...