32706
தமிழ்நாட்டில், மின்சாரக் கட்டண உயர்வு இன்று முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளது. தமிழகம் முழுவதும் வீடுகள், கடைகள் உள்ளிட்டவற்றில் 2 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை மின்சார பயன்பாடு கணக்கிடப்பட்டு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட...BIG STORY