6447
மியான்மர் நாட்டின் அரசு ஆலோசகராக இருக்கும் ஆங் சான் சூகி யை, அந்நாட்டு ராணுவம் மீண்டும் கைது செய்து தடுப்புக் காவலில் வைத்துள்ளது. அதிகாரத்தை ஓராண்டுக்கு தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கப் போவதாக...BIG STORY