2675
இந்தியாவில் முதன்முறையாக கிராண்ட் ஃப்ரீ மோட்டார் சைக்கிள் பந்தயமான மோட்டோ ஜிபி போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன. 2023ஆம் ஆண்டுக்கான மோட்டோ ஜிபி உலக சாம்பியன் ஷிப் போட்டியை நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு முதன்முறையா...BIG STORY