2335
அதிக வட்டித் தருவதாகக் கூறி பொதுமக்களிடமிருந்து சுமார் 800 கோடி ரூபாய் வரையில் முதலீடாக வசூலித்து மோசடியில் ஈடுபட்ட ஹிஜாவு நிதி நிறுவனத்தின் இயக்குநர்களில் ஒருவரான நேரு சென்னையில் உள்ள அவரது வீட்டி...BIG STORY