1166
அசாமில் உள்ள ஆயில் இந்தியா நிறுவனத்துக்கு (Oil India Limited ) சொந்தமான எண்ணெய் கிணற்றில் (Oil Well ) மிகப்பெரிய தீ விபத்து நேரிட்டுள்ளது. தின்சுகியா மாவட்டத்தில் ஆயில் இந்தியா நிறுவனத்துக்கு சொந...