1789
மும்பையில் 31ம் தேதி தொடங்கி இரண்டு நாட்களுக்கு நடைபெற உள்ள எதிர்க்கட்சிகளின் இண்டியா கூட்டணி கூட்டத்தில் புதிதாக சில கட்சிகள் இணைகின்றன. ஏற்கனவே 26 கட்சிகள் இணைந்துள்ள இக்கூட்டமைப்பில் மேலும் சி...BIG STORY