3085
ஒடிசாவில் குடியிருப்புப் பகுதியில் நுழைந்த 12 அடி நீள ராஜநாகம் பிடிபட்டது. மயூர்பஞ்ச் மாவட்டத்தில் உள்ள சிம்லிபால் புலிகள் காப்பகத்தை ஒட்டியுள்ள குடியிருப்புப் பகுதியில் இரை தேடி வந்த 12 அடி நீளமுள...

3844
ஒடிசா மாநிலம் கஜபதி வனப்பகுதியில் கந்தாஹத்தி அருவிக்கு சென்ற சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு ஒரு கண்கொள்ளா காட்சி காணக் கிடைத்தது. 18 அடி நீளமுடைய இரண்டு ராஜ நாகப் பாம்புகள் சாலையில் ஒன்றுடன் ஒன்று ஒட்டி ...

71842
கர்நாடகாவில் வீடு ஒன்றின் கழிவறைக்குள் புகுந்த ராஜநாகம் ஒன்றின் வாலைப் பிடித்து இழுக்க முயன்றபோது அப்பாம்பு திடீரென படமெடுத்து பாம்பு பிடி வீரரை அதிரவைத்த வீடியோ வெளியாகியுள்ளது. தக் ஷிண கன்னடாவின்...