2837
ரஷ்ய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கார்கீவ் நகரை மீட்க உக்ரைன் படைகள் கடுமையாகப் போராடிவருகின்றன. கார்கீவ் நகரில் உள்ள ரஷ்ய நிலைகள், ஆயுதக் கிடங்குகள், ரஷ்ய வீரர்களுக்கு உணவு, ஆயுதங்கள் எடுத்து வரப்படும் வ...BIG STORY