2477
ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு 10 ஆயிரத்து 870 கோடி ரூபாயை மத்திய அரசு ஒதுக்கியுள்ளது. ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்கும் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிமுகப...