4092
இஸ்ரேலில் பிரபலமாக இருப்பதால் தங்களுடைய கட்சியில் வந்து இணையுமாறு பிரதமர் மோடிக்கு இஸ்ரேல் பிரதமர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். கிளாஸ்கோவில், இஸ்ரேல் பிரதமர் நப்தலி பென்னெட்டை மோடி சந்தித்தபோது, தமது ...BIG STORY