11271
இந்திய போலீஸ் பட்டாலியனில் (IRBN) பணியாற்றும் போலீஸ்காரர் ஒருவர், தனது தாயாரிடமிருந்து சொத்தை எழுதி வாங்கிக்கொண்டு, அவரை  வீட்டை விட்டு துரத்தியுள்ளார். புதுச்சேரி தேங்காய்த் திட்டு பகுதி...