1237
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு இன்று 232 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. கடந்த சனிக்கிழமை கிராம் தங்கம் விலை 4,863 ரூபாயிலிருந்து 4,680 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 38,904 ரூபாயிலிருந்து 37 ஆயிரத...

1679
சென்னையில் தங்கம் விலை இன்றும் சவரனுக்கு 440 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக குறைந்து வந்தது. ஒரு சவரன் 38 ஆயிரத்துக்கும் கீழே குறைந்த நிலையில், மீண்...

2490
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு மீண்டும் 38 ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. சவரன் தங்கம் விலை நேற்று 38 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழ் சரிந்து 37,920 ரூபாயாக விற்பனையானது. இதேபோல் கிராம் தங்கம் வ...

1580
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு மீண்டும் 38 ஆயிரம் ரூபாயை தாண்டியுள்ளது. சவரன் தங்கம் விலை நேற்று 38 ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் கீழ் சரிந்து 37,920 ரூபாயாக விற்பனையானது. இதேபோல் கிராம் தங்கம் வ...

10964
சென்னையில் 22 காரட் தங்கத்தின் விலை நேற்றைவிட ஒரு சவரனுக்கு 520 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. சென்னையில் நேற்று மாலை 22 காரட் தங்கம் ஒரு கிராம் 4820 ரூபாயாக இருந்தது. அது இன்று காலை 65 ரூபாய் குறைந்து 475...

216222
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 192 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. நேற்று கிராம் தங்கம் விலை 4 ஆயிரத்து 958 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 39 ஆயிரத்து 664 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்ற...

2599
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் விலை சவரனுக்கு 144 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. கிராம் தங்கம் விலை நேற்று 4 ஆயிரத்து 919 ரூபாயாகவும், சவரன் தங்கம் விலை 39 ஆயிரத்து 352 ரூபாயாகவும் இருந்தது. இந்நிலையில் இன்று கி...