2263
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை ஒரே நாளில் சவரனுக்கு 376 ரூபாய் குறைந்து 33ஆயிரத்து 736 ரூபாயாக விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த 3 நாட்களாக தங்கம் விலை இறங்குமுகமாக இருந்து வருகிறது. இன்றைய நிலவரப...

11495
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலையில் சவரனுக்கு 448 ரூபாய் குறைந்து விற்பனையாகிறது. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் 56 ரூபாய் விலை குறைந்து 4 ஆயிரத்து 286 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. அதேபோல், ஒரு சவரன் ஆபரண த...

39740
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 328 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது. இன்றைய நிலவரப்படி, கிராம் தங்கம் 41 ரூபாய் குறைந்து, 4ஆயிரத்த...

7082
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 224 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு வாரமாக குறைந்து வந்த தங்கத்தின் விலை இன்று ஏற்றம் கண்டுள்ளது. கிராமுக்கு 28 ரூபாய் உயர்ந்து 4ஆயிரத்து376 ரூபாய்க்கும், சவர...

10779
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 384 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கத்துடன் இருந்து வருகிறது. இன்றைய நிலவரப்படி, கிராம் தங்கம் 48 ரூபாய் குறைந்து 4ஆயிரத்த...

2632
3 நாட்கள் தொடர் சரிவுக்குப் பின் சென்னையில் ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு 88 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. ஒரு கிராம் ஆபரண தங்கம் விலை 11 ரூபாய் உயர்ந்து 4468 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு சவரன் ...

5326
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, இன்று சவரனுக்கு 128 ரூபாய் குறைந்து 36 ஆயிரத்து 48 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. கடந்த 2 நாட்களாக தங்கம் விலை சற்று குறைந்த வண்ணம் உள்ளது. அந்த வகையில், ஒரு கிராம் ...