4371
ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்தது சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்துள்ளது ஆபரணத் தங்கம் 1 சவரன் ரூ.43,760க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஆபரணத் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ....

6132
சவரன் தங்கம் ரூ.43,000-க்கும் கீழ் குறைந்தது ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.43,000-க்கும் கீழ் குறைந்தது சென்னையில் 1 சவரன் தங்கம் ரூ.280 குறைந்து, ரூ.42,760-க்கு விற்பனை சவரன் தங்கம் நேற்று ரூ.4...

4653
ஆபரணத் தங்கம் விலை  சவரனுக்கு இன்று 440 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.  கிராம் தங்கம் விலை 55 ரூபாய் குறைந்து 4,695 ரூபாயாக விற்பனை ஆகிறது.   சவரன் தங்கம் விலை 37 ஆயிரத்து 560 ரூபாயாக்க...

4519
தங்கம் விலை ரூ.320 சரிவு சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து, ரூ.37088-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.40 குறைந்து ரூ.4,636 ரூபாயாகவும் விற்பனையாகி...

2663
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 544 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. 22 காரட் தங்கம் ஒரு சவரன் 37 ஆயிரத்து 376 ரூபாய்க்கும் ஒரு கிராம் 68 ரூபாய் குறைந்து நான்காயிரத்து 672 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்...

6637
ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.472 குறைந்தது சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.472 குறைந்துள்ளது ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.38,112க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ர...

6519
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.448 உயர்வு சென்னையில் ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.448 உயர்வு சென்னையில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ.38,912க்கு விற்பனை ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.4864க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிற...BIG STORY