54087
சென்னையில் நேற்று ஒரே நாளில் 4 மணி நேரத்தில் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 680 ரூபாய் அதிகரித்தது. கடந்த 2, 3 வாரங்களாக தங்கத்தின் விலை கடும் சரிவை சந்தித்த நிலையில், நேற்று மீண்டும் 6 மாதங்களுக்கு மு...

12903
ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்தது சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.800 குறைந்துள்ளது ஆபரணத் தங்கம் 1 சவரன் ரூ.43,760க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஆபரணத் தங்கம் கிராமுக்கு ரூ....

11531
சவரன் தங்கம் ரூ.43,000-க்கும் கீழ் குறைந்தது ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.43,000-க்கும் கீழ் குறைந்தது சென்னையில் 1 சவரன் தங்கம் ரூ.280 குறைந்து, ரூ.42,760-க்கு விற்பனை சவரன் தங்கம் நேற்று ரூ.4...

4855
ஆபரணத் தங்கம் விலை  சவரனுக்கு இன்று 440 ரூபாய் குறைந்துள்ளது.  கிராம் தங்கம் விலை 55 ரூபாய் குறைந்து 4,695 ரூபாயாக விற்பனை ஆகிறது.   சவரன் தங்கம் விலை 37 ஆயிரத்து 560 ரூபாயாக்க...

4766
தங்கம் விலை ரூ.320 சரிவு சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.320 குறைந்து, ரூ.37088-க்கு விற்பனையாகி வருகிறது ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை ரூ.40 குறைந்து ரூ.4,636 ரூபாயாகவும் விற்பனையாகி...

2785
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 544 ரூபாய் குறைந்துள்ளது. 22 காரட் தங்கம் ஒரு சவரன் 37 ஆயிரத்து 376 ரூபாய்க்கும் ஒரு கிராம் 68 ரூபாய் குறைந்து நான்காயிரத்து 672 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்...

6803
ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.472 குறைந்தது சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.472 குறைந்துள்ளது ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.38,112க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ர...BIG STORY