6082
ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.472 குறைந்தது சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ.472 குறைந்துள்ளது ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கம் ரூ.38,112க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ர...

6310
தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.448 உயர்வு சென்னையில் ஆபரண தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.448 உயர்வு சென்னையில் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் ரூ.38,912க்கு விற்பனை ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.4864க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிற...

2122
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ஒரே நாளில் 384 ரூபாய் குறைந்து, விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற, இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் தங்கம் விலை, இன்று குறைந்துள்ளது. அதன் படி...

2689
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ஒரே நாளில் 544 குறைந்து, 40ஆயிரத்திற்கும் கீழ் குறைந்து விற்பனையாகிறது. கடந்த சில நாட்களாக ஏறுமுகத்தில் இருந்த தங்கம் விலை இன்று குறைந்துள்ளது. இன்றைய ...

2304
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 280ரூபாய் உயர்ந்து, 38ஆயிரத்து 500ஐக் கடந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது. உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் காரணமாக தங்கத்தின் மீதான முதலீடு அதிகரித்து அதன் விலை உயர்ந்த...

1533
சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு 216 ரூபாய் உயர்ந்து 38 ஆயிரத்து 512 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. கிராமுக்கு 27 ரூபாய் உயர்ந்து 4 ஆயிரத்து 814 ரூபாய்க்கு விற்பனையாகிறது. இதேபோல் வெள்ளியும் ...

2445
தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.312 குறைந்தது சென்னையில் ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.312 குறைந்து விற்பனையாகிறது ஆபரணத் தங்கம் சவரனுக்கு ரூ.312 குறைந்து 1 சவரன் ரூ.38,336க்கு விற்பனை ஆபரணத் தங்கம் கிராமுக்கு...BIG STORY