87013
பீகாரில் கண்டகி ஆற்றின் குறுக்கே ரூ. 263 கோடி செலவில் கட்டப்பட்ட பாலம் ஒன்று, திறக்கப்பட்ட 29 நாள்களில் இடிந்து விழுந்து ஆற்றில் அடித்துச் செல்லப்பட்டுள்ளது.பீகார் மாநிலம் கோபால்கஞ்ச்  மாவட்டத...