2420
வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தை இந்திய ரூபாய் மூலம் செய்வதற்கான காலம் நெருங்கி விட்டதாக வர்த்தகத் துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார். பல்வேறு நாடுகளைச் சேர்ந்த வங்கிகள் இந்திய வங்கிகளில் வோஸ்த்ரோ ...