3381
அமெரிக்காவை தலைமையிடமாகக் கொண்ட ஃபோர்டு மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் செலவினங்களை குறைக்கும் முயற்சியாகவும், மின்சார வாகன உற்பத்திக்கு மாறுவதாலும் 3000 ஊழியர்களை குறைக்க முடிவு செய்துள்ளது. 2,000 முழு நேர ஊ...BIG STORY