1930
மேற்கு ஆசிய நாடான லெபனானில், ஒரே நேரத்தில் டன் கணக்கில் மீன்கள் செத்து கரை ஒதுங்கியுள்ளது. Qaraoun என்ற நகரில் உள்ள Litani என்ற ஏரி அண்மைக்காலமாக மாசு காரணமாக பெரிதும் பாழ்பட்டு, சீரழிந்துள்ளது. ...BIG STORY