2902
இங்கிலாந்தில் தன்னைப் பிடிக்க வந்த கழுகிடமிருந்து முயல் ஒன்று அந்தரத்தில் பறந்து தப்பிச் சென்றது. லங்கன்ஷையர் என்ற இடத்தைச் சேர்ந்த டேனி கார்டர் என்பவர் கோல்டன் ஈகிள் என்ற கழுகை வளர்த்து வருகிறார்...

2134
அமெரிக்காவின் புளோரிடா மாநிலம் அருகே தீவு ஒன்றில் ஜொலி ஜொலிக்கும் வகையில் நிறம் மாறும் ஸ்குயிட் மீன் வகை கண்டு பிடிக்கப்பட்டுள்ளது. யூசெப்பா தீவில் தங்கிருந்த சுற்றுலாப் பயணி ஒருவர் ,இதை படம் பிட...BIG STORY