2606
ரஷ்யாவில் இருந்து ஒரே மாதத்தில் 74 லட்சம் டன் நிலக்கரியை சீனா இறக்குமதி செய்துள்ளது. ஐரோப்பிய நாடுகளின் 70 சதவீத நிலக்கரித் தேவையை ரஷ்யாதான் பூர்த்தி செய்து வந்தது. போலந்து, ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகள்...BIG STORY