2520
பிரான்ஸின் ஃபேஷன் ஆடை மற்றும் ஆடம்பர பொருட்கள் விற்பனை செய்யும் ஷனேல் (Chanel) நிறுவனத்தின் உலகளாவிய சி.ஈ.ஓ வாக இந்தியாவின் லீனா நாயர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் மூலம் பெப்ஸிகோ நிறுவனத்தை வழி நடத...BIG STORY