1657
ஆப்கானிஸ்தானைத் தாலிபான்கள் கைப்பற்றிய பிறகு முதல் முறையாகத் தற்காப்பு கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. கடந்த முறை ஆப்கானைத் தாலிபான்கள் ஆண்ட போது பல்வேறு விளையாட்டு போட்டிகளுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டது. ...BIG STORY