2168
பொருளாதார நெருக்கடியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பாகிஸ்தானுக்கு 1.17 பில்லியன் டாலர் பிணை எடுப்பு நிதியை வழங்க சர்வதேச நாணய நிதியம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. சர்வதேச நாணய நிதியத்திடம் பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து க...BIG STORY