910
இந்தியா அங்கம் வகிக்கும் பிரிக்ஸ் அமைப்பின் வெளியுறவு துறை அமைச்சர்களின் மாநாடு, காணொலி காட்சியின்மூலம் இன்று நடைபெறவுள்ளது. பிரேசில், ரஷ்யா, இந்தியா, சீனா, தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய 5 நாடுகள் அந்த அ...BIG STORY