1447
கிழக்கு லடாக் எல்லையில் மைனஸ் 50 டிகிரி குளிரில் காவல் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள நமது வீரர்களுக்கு பொருத்தமான சிறப்பு ஆடைகளின் உள்நாட்டு உற்பத்தியில், சுயசார்பை எட்ட வேண்டும் என ராணுவ துணை தளபதி எஸ்.கே.ச...