1383
ஜெயலலிதா வாழ்ந்து மறைந்த வேதா நிலையத்தை, அரசு நினைவில்லமாக்கும், சட்ட மசோதா, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்ட மசோதாவை, செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அ...

1329
ஜெயலலிதா வாழ்ந்த இல்லமான வேதா நிலையத்தை அரசு வசம் எடுத்துக் கொள்ளவும், அதை நினைவில்லமாக மாற்றுவதற்கான அறக்கட்டளையை உருவாக்கவும் தமிழக அரசு அவசர சட்டம் இயற்றியுள்ளது. மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜ...

9813
ஜெயலலிதா வாழ்ந்த இல்லமான வேதா நிலையத்தை அரசு வசம் எடுத்துக் கொள்ளவும், அதை நினைவில்லமாக மாற்றுவதற்கான அறக்கட்டளையை உருவாக்கவும் தமிழக அரசு அவசர சட்டம் இயற்றியுள்ளது. மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெ...