627
வரும் தேர்தலில் 15 வருடங்களுக்கு மேல் பழமையான மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது என தேர்தல் ஆணையம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது. மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்தி...