1965
ஆங் சாங் சூகியை உடனடியாக விடுதலை செய்யுமாறு மியான்மர் இராணுவத்திற்கு ஐ.நா. பாதுகாப்புக் கவுன்சில் வலியுறுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், மியான்மரில் இராணுவ ஆட்சியை பிரகடனப்படுத...