1086
சீனாவில் தங்கச் சுரங்கம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தால் தரைதளத்தில் சிக்கிக் கொண்டுள்ள 22 சுரங்கப்பணியாளர்களை மீட்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. கிழக்கு சீனாவின் Shandong மாகாணத்தில், Qixia...