1446
தமிழகத்தில் முதன்முறையாக வாக்காளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள 21 லட்சத்து 39 ஆயிரம் பேருக்கு வாக்காளர் அடையாள அட்டைகள் விரைவு அஞ்சலில் அனுப்பி வைக்கப்படும் எனத் தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி சத்தியப்பிரத ச...