982
உலகில் எப்போதும் கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் எரிமலைகளில் ஒன்றான ஹவாய் தீவின் கிலாயுயா (Kilauea) எரிமலை, இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வெடித்து லாவா எனப்படும் தீக்குழம்பை கக்கி வருகிறது. இதனால் எரிமலை...

1085
அமெரிக்காவில் உள்ள கிலாயுயா எரிமலை கடும் சீற்றத்துடன் நெருப்புக் குழம்பை உமிழ்ந்து வருகிறது. ஹவாய் தீவுகளில் உள்ள கிலாயுயா எரிமலை கடந்த சில வாரங்களாக சாம்பலையும், லாவாவையும் உமிழ்ந்தது. இந்நிலையில...BIG STORY