RECENT NEWS
827
பொவியாவில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் இடையே மோதல் மூண்டது. பொலிவியா அதிபர் லூயிஸ் அர்ஸ்(Luis Arce), கடந்த 17 ஆம் தேதி அவசர சுகாதார சட்டத்தில் கையெழுத்திட்...BIG STORY