2132
தென்சீனக் கடல் பகுதியில் போர்ப்பயிற்சிக்காக இரண்டு விமானந்தாங்கிக் கப்பல்களை அனுப்பியுள்ளதாக அமெரிக்கக் கடற்படை டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளது. தென்சீனக் கடல் பகுதியில் தன்னுடைய மேலாண்மையை நிறுவச் சீ...