4506
முன்னேறிய வகுப்பினரில் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியவர்களுக்கு, 10 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் சட்டத்திருத்தம் செல்லும் என, உச்சநீதிமன்ற அரசியல் சாசன அமர்விலுள்ள 5 நீதிபதிகளில், 3 நீதிபதிகள் தீர்ப்பளி...BIG STORY