4293
கோவையின் அன்னமிட்ட கை என்று போற்றப்பட்ட சாந்தி கியர்ஸ் நிறுவனம் பி.சுப்ரமணியத்துக்கு பத்மஸ்ரீ விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. கோவை சாந்தி கியர்ஸ் நிறுவனர் சுப்ரமணியம் தன்னை சமூக நலப்பணிகளிலும் சுப்ரமணிய...

61758
கோவையில் 10 ரூபாய்க்கு மதிய சாப்பாடு வழங்கி வந்த சாந்தி கியர்ஸ் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் சுப்ரமணியம் மரணமடைந்தார். கோவை நகரின் அடையாளங்களில் ஒன்று சாந்தி கியர்ஸ். கடந்த 1972 ஆம் ஆண்டு வாக்கில்...