3578
திருவண்ணாமலையில் கொதிக்கும் நெய் சட்டியில் கைகளை விட்டு வடை சுட்டு 60 வயது மூதாட்டி ஒருவர் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினார். அங்குள்ள செ.அகரம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ரீ சந்தியம்மன் கோவில் திருவிழாவில...BIG STORY