2245
பாசுமதி அல்லாத இதர அரிசி ஏற்றுமதிகளுக்கு மத்திய அரசு 20 சதவீத சுங்க வரியை விதித்துள்ளது.இந்த புதிய வரிவிதிப்பு இன்றுமுதல் அமலுக்கு வருகிறது. தற்போதைய காரிப் பருவ பயிர்கள் போதிய விளைச்சல் இல்லாமல் ...BIG STORY