1198
அனைத்து இந்திய மொழிகளிலும் தீர்ப்புகளை மொழிபெயர்க்க செயற்கை நுண்ணறிவுத் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தலாம் என்று உச்சநீதிமன்றத் தலைமை நீதிபதி சந்திரசூட் தெரிவித்துள்ளார். மகாராஷ்டிரா மற்றும் கோவா பார்...BIG STORY