1446
மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் இதுவரையில் ஒரு கோடியே 55 லட்சம் விண்ணப்பங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. திட்ட பதிவிற்கான சிறப்பு முகாம்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமையுடன் நிறை...BIG STORY