3623
போர்ச்சுக்கல் நாட்டில் பல மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்த மிகப்பெரிய தாவரவகை டைனோசரின் எச்சங்களை ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டெடுத்துள்ளனர். டைனோசரின் பல்வேறு எலும்புகளை ஆய்வு செய்ததில் 150 மில்லியன்...

30758
பெரம்பலூர் அருகே பலகோடி ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட டைனோசர் முட்டைகள்  மற்று கடல் வாழ் உயிரினங்களின் படிமங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.அரியலூர் மற்றும் பெரம்பலூர் மாவட்ட நிலப்ப...BIG STORY